Beter voor het milieu: een nauwkeurig lastenboek

Boeren mogen het ‘Beter Voor Iedereen’ label enkel gebruiken als ze de middelen- en resultaatsverbintenis van het lastenboek naleven.

We voeren daarom ook strenge controles uit. Zo worden er in de volledige voedselketen regelmatig stalen afgenomen en geanalyseerd.

Een onafhankelijk laboratorium van de Universiteit Gent analyseert en evalueert het vetzurenprofiel van de stalen, zoals bepaald in het lastenboek (ALA, verhouding omega 6/omega 3, richtwaarde 4 en tolerantie 5, verzadigde vetzuren/omega 3, richtwaarde minder dan 10).

Voor het varkensvlees werken we met het TRACY-systeem van Belpork. Voldoet een staal niet? Dan sporen we de afkomst ervan zo snel mogelijk op. Pas wanneer de boer opnieuw aan de normen voldoet, mag hij opnieuw producten met dit label op de markt brengen.

mieux environnement_cahier charges_1000x600

Daarnaast leven de Beter Voor Iedereen boeren de wetgeving na. Daar zien de officiële instanties streng op toe.

mieux environnement_obligation moeyns_1000x600

Middelenverbintenis

Met het oog op een constante kwaliteit van de producten volgt het initiatief Beter Voor Iedereen een middelenverbintenis. Dit zijn de pijlers:

  • De omega 3-bronnen moeten zo veel mogelijk lokaal én traceerbaar zijn.
  • Enkel volwaardige zaden en planten worden hierbij in overweging genomen (geen palmolie, geen derivaten, geen chemische additieven). Zaden die volgens de traditionele methodes gekookt en gereinigd worden, worden in de plaats van rauwe zaden gebruikt. Hierdoor worden bepaalde anti-nutritionele factoren in de kiem gesmoord.
  • De leveranciers van zaden en planten leven het Beter Voor Iedereen lastenboek na en onderschrijven de middelenverbintenis.
  • Dankzij de herintroductie van omega 3-rijke gewassen (zoals lijnzaad, koolzaad en luzerne) diversifieert de landbouw zich. Dit heeft een positief effect op onze lokale fauna en flora.

Waar kan je de producten Beter Voor Iedereen kopen?